Schůzka u Vás ZDARMA!

Sjednat schůzku
Chcete si pořídit fotovoltaickou nebo větrnou elektrárnu a nevíte si rady? Pomůžeme s výběrem vhodného systému, jeho výkonu, s jeho místěním atd.

Napište nám, náš obchodní zástupce k Vám přijede, vše s Vámi prodiskutuje a poradí.
Poptávkový formulář

Fotovoltaické systémy

Proč si pořídit fotovoltaickou elektrárnu?

V programu Zelená úsporám je možné získat dotaci na fotovoltaickou elektrárnu. Dotace na fotovoltacikou elektrárnu dosahuje až 170.000,- Kč. Vhodně zvolenou velikostí elektrárny v kombinaci s řízením spotřeby nebo akumulace elektřiny do baterií posílíte energetickou soběstačnost Vaší domácnosti. Měsíční platby za elektřinu budou sníženy na následujících 20-30 let s minimálními náklady na provoz a údržbu. Snížíte si pravidelné výdaje za energie. Vyrobíte čistou energii bez znečišťování životního prostředí, čímž myslíte na budoucnost.

Vytvoříme Vám celý projekt fotovoltaické elektrárny na klíč dle Vašich požadavků a představ. Podle spotřeby Vám navrhneme optimální výkon Vaší fotovoltaické elektrárny. Vyladíme elektrárnu, abyste dosáhli maximální možné úspory.

Budoucnost decentrálních zdrojů je ve skladování elektřiny a její maximální využití v oblasti malých i velkých realizací.

Fotovoltaická elektrárna vyrobí elektrickou energii ze slunečního záření. Elektrická energie je z fotovoltaických panelů přivedena na invertor, kde dochází k její přeměně. Elektřina je rozvedena do objektu. Pokud elektrárna vyrábí elektřinu, využíváte je zdarma. Dojde-li k vyšší výrobě elektřiny než máte spotřebu, přeteče do distribuční sítě. Naopak pokud je výroba elkektrárny nižší, než Vaše spotřeba, musíte nakupovat drahou elektřinu od Vašeho dodavatele. Možnosti, jak naložit s vyrobenou elektřinou, jsou různé. Ideální stav je za předpokladu, že veškerou svou spotřebu nebo její větší část pokryjete z obnovitelných zdrojů. Zaručená úspora na dlouhé roky dopředu.

Fotovoltaické elektrárny a jejich možná řešení

Fotovoltaická elektrárna FVE připojená k DS

Elektrárna je navržena pro daný objekt, spotřebu elektřiny v objektu a jejím možnostem využití. Elektrárna Vám sniží měsíční náklady na elektřinu po celou dobu její životnosti. Z velké části roku tak uspoříte svoji denní spotřebu elektřiny. Veškerou přebytečně vyrobenou elektřinu dokážeme směrovat například do TUV, akumulačních kamen, podlahového vytápění, přímotopů, klimatizací atd.
Hybridní fotovoltaický systém s akumulací elektřiny

Hybridní systémy, jsou fotovoltaické zdroje elektrické energie, které nejsou přímo připojeny k veřejné elektrické síti. Pokud je výroba větší než spotřeba, ukládá se elektrická energie do akumulátorů. V případech, kdy není dostatek slunečního svitu, jsou spotřebiče napájeny z baterií nebo z veřejné sítě. Nedochází k žádným přetokům do veřejné sítě a neovlivňuje vnější distribuční síť. Odpadá tak administrativa spojená s připojováním elektrárny k distribuční soustavě. Hybridní systém je provozován pouze za účelem úspor nákladů na elektřinu.


Ostrovní fotovoltaické systémy s akumulací elektřiny

Ostrovní systémy, jsou fotovoltaické zdroje elektrické energie, které nejsou přímo připojeny k veřejné distribuční síti. Veškerá elektřina je získávána z fotovoltaických panelů. Pokud je výroba větší než spotřeba, ukládá se elektřina do akumulátorů. V případech, kdy není dostatek slunečního svitu, jsou spotřebiče napájeny z baterií. Díky tomuto systému budete mít elektřinu kdekoliv a kdykoliv bez ohledu na přítomnost distribuční sítě. Správně navržený systém je takový, kdy máte elektřinu v případě, když ji potřebujete.
Akumulace elektřiny pro stávající fotovoltaické elektrárny

Záložní systém ukládá Vaši nespotřebovanou elektřinu do trakčních akumulátorů a využívá ji v momentě, kdy není dostatek vlastní vyrobené elektřiny, například v nočních hodinách. V zimním období se akumulátory dobíjí v nízkém tarifu. Vaše FVE bude finančně zajímavější než doposud a stanete se ještě více nezávislými. V případě výpadku napětí ze strany distributora bude záložní systém využívat jako UPS.


Profesionální servis
PROFESIONÁLNÍ SERVIS
• pravidelné revize FVE
• optimalizace výroby
• pravidelné údržby a servis
• sjednání pojištění FVE
• možnost financování FVE

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY
Instalace větrné elektrárny na klíč s připojení k síti a podpory ve formě zeleného bonusu. Větrné elektrárny pro rodinné domy i firemní objekty. Informujte se u nás!

+420 730 330 860
info@igtech.cz