Schůzka u Vás ZDARMA!

Sjednat schůzku
Chcete si pořídit fotovoltaickou nebo větrnou elektrárnu a nevíte si rady? Pomůžeme s výběrem vhodného systému, jeho výkonu, s jeho místěním atd.

Napište nám, náš obchodní zástupce k Vám přijede, vše s Vámi prodiskutuje a poradí.
Poptávkový formulář

Nová zelená úsporám

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM je program Ministerstva životního prostředí, v rámci kterého jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov. Dotační program NZÚ je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných domů na území celé České republiky. Kvůli žádosti o dotaci fotovoltaického systému nemusíte provádět zateplení objektu ani jiná energeticky úsporná opatření. Žádost lze podat i u novostaveb před kolaudací.
Příjem žádostí bude ukončen až v roce 2021. Žádat o dotace mohou fyzické i právnické osoby.

Výše dotace na fotovoltaický systém může u rodinných domů činit až 150.000,- a ve vybraných krajích až 170.500,-
 
Pro bižší informace
nás kontaktujte.
info@igtech.cz
+420 730 330 860
DETAILNĚJŠÍ INFORMACE K OBLASTI PODPOR PRO FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

Oblasti dotace z programu Zelená úsporám pro fotovoltaické systémy.
 

 Podoblast 

   podpory

   Typ systému

    Výše   
  podpory    

   C.3.3

   Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

   35 000 Kč

   C.3.4

   Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím
   přebytků a celkovým využitelným ziskem > 1 700 kWh/rok

   55 000 Kč

   C.3.5

   Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným
   ziskem > 1 700 kWh/rok

   70 000 Kč

   C.3.6

   Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným
   ziskem > 3 000 kWh/rok

   100 000 Kč

   C.3.7

   Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným
   ziskem ≥ 4 000 kWh/rok

   150 000 Kč

   C.3.8

   FV systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy
   teplé vody s tepelným čerpadlem

   150 000 Kč

   C.3.9

    FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků

     80 000 Kč

 

Podoblast C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku
Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně.
Podrobnější informace stáhnete zde.

Požadavky dotace z programu Zelená úsporám pro fotovoltaické systémy
Dotace jsou poskytovány na podporu fotovoltaických systémů, které umožní využít vyrobenou elektřinu k pokrytí okamžité spotřeby v domě. Podmínkou pro přiznání podpory je dosažení míry využití zisku systému k pokrytí spotřeby v domě.

Požadavky na fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.3:

Sledovaný parametr Označení [Jednotky] C.3.3
Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody [%] ≥ 50
Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženém
k instalovanému výkonu solárního systému
[l.kWp-1] ≥ 80

Požadavky na fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5, C.3.6, C.3.7, C.3.8 a C.3.9 :
 
Sledovaný parametr Označení [Jednotky] C.3.4 C.3.5 C.3.6 C.3.7 C.3.8 C.3.9
Celkový využitelný energetický zisk ze systému   QFV.u [kWh.rok-1] ≥ 1 700 ≥ 1 700 ≥ 3 000     

≥ 4 000

       
≥ 3 000 (1f)
≥ 4 000 (3f)
≥ 3 000
Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby [%] 70 70 70 70 70 70
Akumulace přebytků energie do teplé vody - Povinná Možná Možná Možná Povinná Povinná
Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže [l.kWp-1] 120 - - - 600 200
Akumulace přebytků energie do akumulátorů - Možná Povinná Povinná Povinná Možná Možná
Minimální měrná kapacita akumulátorů [kWh.kWp-1] - 1,75/1,25 1,75/1,25 1,75/1,25 - -

Podrobnější informace stáhnete zde.


Profesionální servis
PROFESIONÁLNÍ SERVIS
• pravidelné revize FVE
• optimalizace výroby
• pravidelné údržby a servis
• sjednání pojištění FVE
• možnost financování FVE

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY
Instalace větrné elektrárny na klíč s připojení k síti a podpory ve formě zeleného bonusu. Větrné elektrárny pro rodinné domy i firemní objekty. Informujte se u nás!

+420 730 330 860
info@igtech.cz