Podle expertů z nezávislého německého institutu pro solární energii Fraunhofer ISE je výroby solární energie pomocí tzv. Agrovoltaiky na stejné nákladové úrovni jako jiné obnovitelné zdroje. To je důvod, proč se agrovoltaitaika, které umožňuje zemědělskou výrobu v kombinaci s výrobou solární energie, začíná v posledních letech dynamicky rozvíjet.

Zdroj: Frauenhofer ISE

Zdroj: Frauenhofer ISE

Obrovský potenciál

Náklady na výrobu solární energie z agrovoltaiky v Německu dosáhly průměrné cenové úrovně ve výši 0,093 €/kWh. Většímu rozvoji agrivoltaiky v Německu a jiných státech Evropy brání nedostatečný legislativní rámec, který nedovoluje využít zemědělskou půdu pro dvojí užitek- tj. pro zemědělský účely a výrobu solární energie. Informuje o tom studie „Agrovoltaika: Příležitosti pro zemědělství a transformaci energie“, kterou nedávno vydal německý institut pro solární energii Fraunhofer ISE.

Pro investory, kteří chtějí stavět fotovoltaické instalace, tak agrovoltaika představuje zajímavou příležitost, jak najít další pozemky, na které by bylo možné umístit FV panely. Podle analýzy expertů Fraunhofer ISE lze při použití pouze 4 procent rozlohy zemědělské pudy v Německu postavit nové fotovoltaické elektrárny o výkonu 500 GW. Tento instalovaný výkon v agrovoltgaice by vyrobil dostatečné množství energie, které by uspokojilo celkovou spotřebu elektřiny v Německu.

Pro zemědělce může zastřešení zemědělské půdy pomocí fotovoltaických panelů přinést řadu výhod. Kromě dodatečného zdroje příjmů se jedná například o ochranu rostlin před povětrnostními vlivy v podobě intenzivních dešťových srážek nebo krupobití. Panely také chrání rostliny před teplem a pomáhají snižovat spotřebu vody v zemědělství.

Odborníci z německého institutu Fraunhofer ISE dále zjistili, že pro určité druhy zemědělských plodin bude umístění fotovoltaických panelů znamenat vyšší výnosy z úrody.

Cenová konkurenceschopnost

Podle německých expertů již agrofotovoltaika  v Německu dosáhla cenové konkurenceschopnosti ve srovnání s jinými obnovitelnými zdroji. V současnosti se tzv. LCOE (tj. celkové náklady na výrobu energie po dobu životnosti instalace na bázi agrovoltaiky) v Německu pohybují  v rozmezí 7 až 12 eurocentů za kilowatthodinu (přibližně 1,75 – 3,00 Kč/kWh). Průměrné LCOE v Německu pro agrovoltaiku činí 0,093 €/kWh.

Přestože je agrovoltaika stále relativně novým a specializovaným konceptem výroby solární energie, podle odborníků z německého institutu Fraunhofer ISE  ve světě již fungují instalace s celkovou kapacitou přes 2,8 GW, z čehož 1,9 GW jsou zařízení instalovaná v Číně.

V Evropě je v současné době na poli agrovoltaiky lídrem Francie. Její vláda nedávno agrovoltaiku zahrnula do aukčního systému. Vítězstvím v aukci si mohou investoři, kteří plánují vyrábět energii z instalací na bázi agrovoltaiky, zajistit garantované tarify po dobu 20 let. Přední energetická společnost Total ve Francii hodlá do roku 2030 postavit více než 500 MW nových agrovoltaických elektráren.