VÝHODY
FOTOVOLTAIKY

Fotovoltaika (FV) je velmi perspektivní technologií a bude hrát v energetických mixech států stále významnější roli. V jižní Evropě by cena špičkové elektřiny z FV měla být konkurence schopná do roku 2015, ve zbytku Evropy do roku 2020.

 Nabídky nejžádanějších fotovoltaických elektráren

10 VÝHOD FOTOVOLTAIKY

Fotovoltaika (FV) je velmi perspektivní technologií a bude hrát v energetických mixech států stále významnější roli. V jižní Evropě by cena špičkové elektřiny z FV měla být konkurence schopná do roku 2015, ve zbytku Evropy do roku 2020.

Zatímco cena elektřiny z fotovoltaiky bude i nadále klesat, cena klasicky vyráběné elektřiny se díky omezeným zdrojům bude na cenové křivce posouvat směrem nahoru. Tento trend je patrný již nyní.

 1. Palivo je zdarma.
  Slunce je jediným zdrojem potřebným pro výrobu elektrické energie pomocí fotovoltaických panelů a jeho energie bude lidstvu k dispozici až do konce světa. Navíc je většina fotovoltaických článků vyráběna z křemíku, který je netoxický a zároveň se jedná o druhou nejrozšířenější „surovinu“ na světě.
 2. Neprodukuje žádný hluk, škodlivé emise nebo znečisťující plyny.
  Spalování přírodních zdrojů pro potřeby energetiky může produkovat kouř, způsobovat kyselé deště a znečišťovat vodu a vzduch. Vzniká také nejméně populární skleníkový plyn CO2 (oxid uhličitý). Naproti tomu fotovoltaika využívá jako palivo jen energii Slunce. Nevytváří žádné škodliviny a aktivně přispívá ke snížení nepříznivých aspektů globálního oteplování. 
 3. Fotovoltaické systémy jsou bezpečné a vysoce spolehlivé.
  Odhadovaná životnost fotovoltaických panelů je víc jak 30 let. Svůj výkon si udržují po dlouhou dobu a obvykle jsou garance výrobců definovány tak, že výkon panelů po 25 letech neklesne pod 80 % výkonu původního. To činí z fotovoltaiky velmi spolehlivou technologii v dlouhodobém horizontu. K tomu přispívají také stanovené evropské standardy kvality, které zákazníkovi zaručují nákup spolehlivých produktů. 
 4. Fotovoltaické panely jsou recyklovatelné
  Fotovoltaické panely jsou recyklovatelné, a proto mohou být materiály z výrobního procesu (křemík, sklo, hliník atd.) znovu využity. Recyklace není jen pozitivním příspěvkem našemu životnímu prostředí, ale umožňuje také snížit množství energie potřebné pro výrobu a tudíž ušetřit výrobní náklady. 
 5. Pro provoz není potřeba téměř žádná údržba.
  Solární panely nepotřebují téměř žádnou údržbu a velmi snadno se instalují. 
 6. Fotovoltaika zajišťuje energetické potřeby vzdálených venkovských oblastí.
  Solární systémy poskytují přidanou hodnotu venkovským oblastem, zejména lidem v rozvojových zemích bez elektrické rozvodné sítě. Osvětlení domů, napájení nemocničních chladících přístrojů, systémy pro čerpání vody – to jsou jen některé příklady využití fotovoltaických systémů. Velmi často je fotovoltaika využívána také v souvislosti s telekomunikačními systémy. 
 7. Technologie může být velmi esteticky integrována do budov
  (BIPV – building integrated PV). Systémy mohou pokrývat střechy nebo fasády budov a snižovat tak jejich energetickou spotřebu. Neprodukují žádný hluk a vypadají velmi esteticky. Evropská stavební legislativa byla a je upravována tak, aby se obnovitelné zdroje staly součástí veřejných a obytných budov. Tento fakt urychluje rozvoj ekologické výstavby a tzv. energeticky pozitivních budov (E+ Buildings), které otvírají pro integraci fotovoltaiky celou řadu nových možností. 
 8. Energetická návratnost fotovoltaických panelů trvale klesá.
  To znamená, že klesá doba, za kterou panel vyrobí tolik energie, kolik bylo spotřebováno pro jeho výrobu. V současnosti tato doba kolísá mezi 1 – 2 roky. To znamená, že panel za dobu své životnosti vyrobí 8-24 krát více energie, než bylo spotřebováno pro jeho výrobu. 
 9. Fotovoltaický průmysl vytváří tisíce pracovních míst.
  S průměrným růstem 40 % v několika poledních letech přispívá fotovoltaické odvětví významným způsobem k tvorbě nových pracovních míst v Evropě i ve světě. 
 10. Fotovoltaika přispívá ke zlepšení zabezpečení energetických dodávek v Evropě.
  Aby byla pokryta evropská poptávka po elektřině ze 100 %, stačilo by využít pro solární panely 0,7% plochy Evropy. Z tohoto důvodu může fotovoltaika hrát významnou roli pro zabezpečení energetických dodávek v Evropě.

Aktuality

Pozor na nekalé praktiky energošmejdů ve fotovoltaice.

Návratnost investic do solárních elektráren bude v případě domácností i čtyřikrát delší, než deklarují někteří dodavatelé. Vyplývá to z analýzy nezávislé poradenské společnosti EGÚ Brno zohledňující předpokládaný vývoj cen elektřiny a nezbytných nákladů na průběžný...

1600 MW: ČEZ letos očekává rekordní počet instalací nových solárů.

Společnost ČEZ Distribuce přijala za loňský rok neskutečných 70 212 žádostí o připojení výrobny elektřiny a připojila k síti rekordních 21 325 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 174 MW. Více jak 80 procent žádostí se týkalo mikrozdrojů do 10 kW na...

V Česku odstartoval druhý boom solárů.

Revoluční novela energetického a stavebního zákona, která se také říká „LEX OZE 1“,  brzy vejde v platnost po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů. Novelu 11. ledna schválil Senát a včera jí podepsal prezident Zeman. Jaké zásadní změny „LEX OZE 1“ přináší? Zdroj: S-Power...

Chcete se stát zákazníkem IGTech a začít šetřit?