Aktuálně: Přes 23 000 domácností uspoří za elektřinu díky solárům z veleúspěšného programu NZÚ

  • 10. 12. 2021

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) patří každopádně k nejefektivnějším dotačním programům v České republice. “ Jsem velice rád, že zájem o něj neustále roste. Zejména to platí pro fotovoltaické systémy v letošním roce, kdy meziroční nárůst v počtu přijatých žádostí byl více než 70%ní,“ říká Ing. Petr Valdman. ředitel Státního fondu životního prostředí ČR v rozhovoru pro portál www.solarninovinky.cz.


Zdroj: SFŽP

Starý program Nová zelená úsporám (NZÚ) skončil dne 11. října 2021. Jak zpětně hodnotíte úspěšnost předchozího programu NZÚ? Kolik zájemců o dotace na FVE od roku 2015 do 11/10 2021 podalo žádosti?

Je to určitě velmi úspěšný program, asi za všechno hovoří některá čísla. Za sedm let jsme přijali přes 89 tisíc žádostí a na účty jsme desítkám tisíc majitelům rodinných a bytových domů poslali 11 miliard korun. Všechny peníze podpořily úsporná opatření. NZÚ patří každopádně k nejefektivnějším a nejdostupnějším dotačním programům v České republice a jsem velice rád, že zájem o něj neustále roste.

Jen za první polovinu letošního roku stoupl počet přijatých žádostí o 45 procent. Od října mohou zájemci podávat žádosti do nové etapy programu a už nyní evidujeme přes dva tisíce žádostí. Program je dostupný téměř každému, majitelům domů šetří výdaje za energii i pitnou vodu a také zhodnocuje jejich nemovitost. Kromě zásadních environmentálních přínosů má pozitivní vliv i na naši ekonomiku. Zvyšuje konkurenceschopnost malých a středních podniků, přispívá ke vzniku nových pracovních příležitostí.

Co se týká fotovoltaiky, tak tam jsme přijali více než 23 tisíc žádostí, z toho jsme jich už 16 tisíc vyplatili a na účty žadatelů odeslali přes dvě miliardy korun. Průměrná výše dotace činí 122 tisíc korun. Zájem o dotace na fotovoltaické systémy kontinuálně roste, přesto tento rok byl skutečně přelomový, jelikož meziroční nárůst v počtu přijatých žádostí byl více než 70%.

Pokrčování NZÚ přináší i několik novinek, jejichž cílem je rozšíření nabídky dotací. Můžete je stručně popsat?

Rozhodli jsme se pro odvážný krok a sloučili jsme několika podpůrných programů pod jednu střechu. Chtěli jsme mít jeden dotační program pro rodinné a bytové domy, který by pokryl vše od energetických úspor přes obnovitelné zdroje po realizaci adaptačních opatření reagujících na změnu klimatu. Rozšířili jsme tak program o podporu na bytové domy po celé ČR a integrovali program Dešťovka, který byl určen na podporu zachytávání a využívání dešťové vody.

Necháváme na žadatelích, aby se sami rozhodli, která opatření si zvolí, ale kombinačními bonusy, které mohou výslednou dotaci navýšit o desítky tisíc, je motivujeme ke komplexním projektům. Zásadní novinkou je také vyšší stupeň digitalizace, žadatelé tak již nemusí tisknout a posílat žádné dokumenty, vše vyřídí on-line. Dotaci je možné získat na hodně věcí na zateplení nebo výstavbu domů, na výměnu neekologických kotlů, solární systémy, zelené střechy, dešťovku, dobíjecí stanice elektromobilů ohřev vody tepelným čerpadlem nebo na výsadbu stromů na pozemcích bytových domů.

Po „pádu Bohemky“ vzali Češi „soláry“ doslova útokem. Podle údajů Cechu Akumulace a Fotovoltaiky (CAFT) poptávka po nových FVE vzrostla mezi lednem až říjnem o více než 300 % a nové „soláry“ se nyní stojí i instalačních firmách až 6-měsíční fronta. Jste personálně či finančně připraveni na SFŽP na „uragán“ nových žádostí o dotace na nové FVE?

Kapacitu určitě mít budeme, personální i finanční. Do roku 2025 je v programu k dispozici 11 miliard korun, poté se zapojí do financování další zdroje, ať už z prodeje emisních povolenek nebo Modernizačního fondu. Celkem tak v příštím desetiletí bude v programu minimálně 39 miliard korun.

Máme síť krajských pracovišť, které budou žádosti vyřizovat a navíc mnohaleté zkušenosti s administrací programu. Nabídka se sice rozrostla o zcela nové oblasti, ale zároveň bude možné vše vyřídit v rámci jedné žádosti a vše vyřizujeme digitálně. Obojí sníží administrativu a vše se urychlí.

Máte pod placem obří Modernizační fond, díky němuž do Česka přitečou stovky miliard z EU. Kolik těchto dotací bude na podporu „zelených projektů v Česku“?

S ohledem na stále rostoucí ceny emisních povolenek bude Modernizační fond do konce roku 2030 disponovat minimálně 300 miliardami korun. Ty všechny půjdou do „zelených projektů“. Jako první jsme začali rozdělovat peníze pro velké teplárny. Na ně navázaly dotace na výstavbu malých i větších fotovoltaických elektráren a aktuálně stále běží výzvy na modernizaci technologií a zdrojů v průmyslu.

V příštím roce bychom chtěli nabídnout finance z Modernizačního fondu na podporu vodíkových technologií, na modernizaci vlakových souprav, na podporu modernizace veřejného osvětlení, a samozřejmě budou pokračovat i výzvy z prvních třech programů.

Zájem o podporu pro  nové FVE o výkonu nad 1 MWp v prvním kole výzvy RES+ předčil očekávání podle slov náměstka Jan Kříže z MŽP během konference Smart Energy Forum. Kolik projektů podalo žádosti? O jaký výkon se jedná ve fotovoltaice a akumulaci? Kdy a jak se bude postupovat ve věci uplatnění nároku na dotace?

Celkem bylo podáno 149 projektů s instalovaným výkonem 1049 MWp, z toho 18 projektů počítá s akumulací. Aktuálně probíhá kontrola přijatelnosti projektů, která bude ukončena v lednu příštího roku. Následné uplatnění nároku na dotaci je možné po schválení projektu vydáním Rozhodnutí ministra a podpisu smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR.

Slibně se vyvíjí i zájem o dotace na nové FVE o výkonu do 1 MWp v prvním kole výzvy RES+. Jaký je počet podaných žádostí na konci listopadu a jaká část alokace je již vyčerpána?

Aktuálně máme podané žádosti na 80 % alokace výzvy, konkrétně evidujeme již 153 projektů. Jejich schvalování probíhá průběžně a 20 projektům jsme už schválili dotace ve výši 116 mil. Kč.

Ještě doplňující dotaz k výzvě na nové FVE o výkonu do 1 MWp v prvním kole výzvy RES+. Tato výzva byla nedávno prodlouženo do 28.2.2022. K jakým změnám zde nyní dochází? Lze nově čerpat dotace i na FVE, které nebyly zahrnuto do tzv. předregistrační výzvy?

Prodloužení výzvy pro nové podání nadále vyžaduje žádost z předregistrační výzvy, změny se týkaly oblasti veřejné podpory v návaznosti na změny v legislativě a termín ukončení příjmu žádostí jsme prodloužili z důvodu obdržení další platby ze strany EIB. Povinnost předregistrace bude zrušena až ve druhé výzvě vypsané v první polovině roku 2022.

V Česku je obrovský zájem o sdílení zelené energie v rámci  komunitní energetiky, která je však v ModFondu dotačně podpořena alokaci pouze ve výši 1,5 % z celkových prostředků. Dojde v tomto ohledu k navýšení prostředků? Kdy spustíte první dotace pro komunitní energetické projekty a k čemu budou sloužit?

Komunitní energetika je aktuálně zejména záležitost nutných úprav legislativy. U nás je oblast komunitní energetiky kromě programu č. 8 KOMUNERG, kde primárně cílíme na SW, nikoliv HW, což jsou FVE panely, podporována např. i v rámci programu RES+ zaměřeného na výstavbu obnovitelných zdrojů energie.

Ten má celkovou alokaci předpokládanou ve výši téměř 39 % celkových zdrojů Modernizačního fondu pro Českou republiku. Např. v roce 2022 plánujeme vyhlásit výzvu zaměřenou na podporu sdružených fotovoltaických elektráren pro veřejný sektor a obce, resp. komunálních energetických projektů. Výzva již bude obsahovat podmínky pro další rozvoj budoucí komunitní energetiky, jakmile ji bude legislativa právně definovat.