Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) ve spolupráci ČVUT v Praze vyvíjí v rámci činnosti Národního centra kompetence CAMEB návrhový nástroj pro energetické specialisty, který určí realistické solární pokrytí a využití produkované elektrické energie během jednotlivých měsíců v roce.

Zdroj: Aleo Solar

Zdroj: Aleo Solar

 

Zjednodušená metoda energetické bilance fotovoltaických systémů

Výzkumníci z oddělení Energetické systémy ČVUT UCEEB testují zjednodušenou metodu energetické bilance fotovoltaických systémů pro účely zjištění realistického pokrytí potřeby elektrické energie v budově.

Během realizace dílčího projektu Optimalizované systémy obnovitelných zdrojů energie pro NZEB (RESOPT), který běží v rámci Národního centra kompetence CAMEB, provedli stovky detailních simulací s různými profily odběru elektrické energie domácími spotřebiči (uživatelé přes den mimo domácnost, přes den v domácnosti, různá energetická náročnost spotřebičů) v různých budovách (tepelná ztráta, obsazenost) s různými způsoby elektrického vytápění a ohřevu (přímotopy, tepelné čerpadlo, elektrický zásobníkový ohřev) pro různé dimenzování FV systému (instalovaný špičkový výkon, kapacita bateriového úložiště).

Cílem výzkumu je návrhový nástroj pro energetické specialisty, který na základě poměru produkce elektrické energie FV systémem ke spotřebě elektrické energie určí solární pokrytí a využití produkované elektrické energie v jednotlivých měsících.

Výsledky bude možné využít pro navazující ekonomické a emisní bilance fotovoltaických systémů v budovách.