Dotace pro malé fotovoltaiky jsou k dispozici až do konce února

  • 17. 12. 2021

Dotace na výstavbu menších fotovoltaických elektráren (FVE) s výkonem do 1 megawattu pokračují. Zájemci mohou čerpat peníze z Modernizačního fondu do konce února.

Zdroj: SFŽP

Podstatné zvýšení podílu čisté energie vyrobené z obnovitelných zdrojů je prioritou České republiky na další desetiletí a právě Modernizační fond bude v této transformaci hrát zásadní roli. V následující dekádě přinese do Česka minimálně 150 miliard korun, neustále rostoucí ceny emisních povolenek ale naznačují, že částka by ve finále mohla být téměř dvojnásobná. Na rozvoj obnovitelných zdrojů půjde podstatná část, bezmála 40 procent.

Pro malé fotovoltaické elektrárny měla původně dotační výzva končit v listopadu, ale díky zvýšené alokaci se budou peníze rozdělovat dál. V závislosti na velikosti podniku a typu instalace elektrárny mohou zájemci dosáhnout na dotaci ve výši až 50 % celkových způsobilých výdajů projektu.

A kdo zatím výzvu s názvem RES+ č. 1/2021 využil? Do konce listopadu bylo podáno 132 projektů, které mají souhrnný instalovaný výkon 88,7 MW a jejich předkladatelé žádají o více než 800 milionů korun. Průměrný výkon na projekt je 672 kW a průměrná míra dotace je přibližně třicetiprocentní, vzhledem k celkovým výdajům projektu. Žadatelé zatím předkládají spíše větší projekty, dvě třetiny z nich mají výkon větší než 500 kW. Skoro čtvrtina projektů počítá s akumulací a její průměrná kapacita je 507 kWh.

Prozatím bylo schváleno dvacet projektů k financování. Z nich 14 je pozemních instalací a 6 kombinovaných. Pouze dva projekty ze schválených zahrnují i akumulaci. Všechny podané projekty ve výzvě si nárokují už 81 % alokace. Z Evropské investiční banky bylo na projekty FVE do 1 MW dosud načerpáno bezmála 2,5 miliardy korun.

Zdroj: SFŽP

Nejžádanější jsou dotace na instalaci pozemních FVE, které představují téměř polovinu všech projektů. Následují střešní instalace, které tvoří bezmála třetinu všech projektů a mají v průměru menší instalovaný výkon než ty pozemní.  Projekty kombinující pozemní a střešní instalace mají přibližně 20% podíl a bývají nejčastěji doplněny akumulací. Mezi úspěšnými žadateli je například jihočeské Zemědělské družstvo Brloh, které chce vybudovat solární elektrárnu, jež bude mít 1 850 fotovoltaických panelů. Část z nich umístí na střechách svých objektů, část na svých pozemcích. Celkové náklady odhaduje na 21 milionů korun, dotace dosáhne více než 7 milionů korun. Podobná elektrárna vznikne i v Lubech na Klatovsku nebo v Novosedlech na Strakonicku. Projekty jsou situovány do všech krajů ČR. Nejvíce zastoupeny jsou kraje Jihočeský, Středočeský, Královehradecký a Olomoucký.

Výzva Modernizačního fondu byla prodloužena do února 2022. Nicméně případní žadatelé se už museli registrovat v předregistrační výzvě.  Povinnost předregistrace bude zrušena až ve druhé výzvě vypsané v první polovině roku 2022.