Růst podpory o 2 miliardy

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2020 stanoví výši podpory pro podporované zdroje energie (POZE) v závislosti na jejich druhu a datu uvedení do provozu. Náklady na financování podpor příští rok vzrostou přibližně o 2 miliardy Kč.

„Tím hlavním důvodem nárůstu nákladů je pokles cen silové elektřiny na trhu, který musí být kompenzován růstem zeleného bonusu. Tento princip definuje zákon a naše výpočty se jím musí řídit. Dále za očekávaným růstem podpor stojí i tzv. indexace u nepalivových zdrojů, také daná zákonem, dosahující dvou procent ročně, což samo o sobě odpovídá navýšení ve stovkách milionů korun,“ popisuje Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Nyní vydané cenové rozhodnutí oproti letošku předpokládá v příštím roce růst nákladů na podporu. Jakékoliv další navýšení podpory by si vyžádalo dodatečný růst výdajů na její financování.

„Náklady na podporu hradíme částečně na fakturách za elektřinu v podobě příspěvku na podporované zdroje energie, zbývající díl připadá na státní rozpočet. Rozpočet nyní počítá s výdaji ve stejné výši jako v letošním roce, ačkoliv předpokládané náklady budou významně vyšší. Další navyšování podpor by situaci ještě zhoršilo, zejména pro zákazníky z oblasti průmyslu. Pomoc jednomu typu podniků by tak ohrozila jiné,“ doplňuje Stanislav Trávníček.

Zastropování podpory

Důvodem je, že výše poplatku zákazníků na obnovitelné zdroje nesmí překročit 495 korun za megawatthodinu, což by mělo od větších výdajů uchránit domácnosti.

Dotace takzvaným podporovaným zdrojům energie vyplácí od roku 2013 Operátor trhu s elektřinou na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Předtím ji vypláceli sami distributoři elektřiny. Od roku 2006 bylo na podporu POZE v Česku vyplaceno přes 385 miliard korun. Vyplácení podpory pro solární elektrárny dlouhodobě kritizuje prezident Miloš Zeman.

Kromě zmíněného cenového rozhodnutí, které stanovuje výši podpory pro podporované zdroje energie (POZE) včera ERÚ vydal také cenové rozhodnutí č. 5/2020, které stanoví ceny za činnost povinně vykupujících obchodníků s elektřinou a ceny spojené s vydáváním záruk původu elektřiny, tedy úhrady za činnosti vykonávané v souvislosti s vykupováním elektřiny z POZE.