„Česko je na změnu energetiky připravené, ukázal to obrovský zájem o dotace z Modernizačního fondu,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec. Na počátku února bylo podaných více než 9 000 záměrů na výstavbu nových zdrojů za stovky miliard korun. Největší zájem jeví investoři o fotovoltaické elektrárny.

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipediace

V dubnu ostrý start

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) zjišťoval na počátku roku 2021 zájem u tří z devíti programů Modernizačního fondu (ModFondu) – konkrétně v programech Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT), Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) a Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU (ENERG ETS).

Cílem tzv. předregistrační výzvy v rámci ModFondu bylo mimo jiné zmapovat, jaké projekty se chystají a nakolik jsou připravené. Na předregistrační výzvy z ModFondu na začátku dubna navážou ostré výzvy.

„Získali jsme přehled o tom, jak obrovský je aktuální zájem, jaké projekty se chystají, jakých technologií se týkají a v jaké fázi připravenosti jsou. To je výborný základ pro další nastavení ModFondu a rozdělování dotací a také možnost s potenciálními žadateli inovativní technologie konzultovat,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec.

V plném proudu je nyní příprava ostrých výzev a finálních podmínek programů, probíhá intenzivní komunikace s Evropskou investiční bankou, která v červnu stanoví alokaci na první letošní výzvy, a Evropskou komisí. Pokud vše dopadne dobře, na začátku dubna by se měla otevřít „teplárenská“ výzva (HEAT), pro další dva zmiňované programy (RES+ a ENERG ETS) se spustí v květnu.

Obrovský zájem o fotovoltaiku

V rámci spuštění ModFondu, který v Česku v příštích deseti letech přidělí 120 až 150 miliard korun velkým energetickým hráčům, ale i drobným investorům, se potvrdil obří zájem o fotovoltaické elektrárny na střech, zemi či vodních hladinách. Podle sdělení SFŽP, který ModFond administruje, řada projektů FVE počítá i s využitím akumulace energie u nových instalací.

Zdroj: SFŽP

Podle údajů SFŽP bylo jen v programu RES+ na počátku května přijato 8 359 projektových záměrů s celkovým požadavkem na dotace ve výši 523 miliard Kč.

V rámci fotovoltaiky připadlo cca 57 % žádosti o FVE na střechách, cca 29 % o FVE na zemi, 8% na agrovoltaiku a 1,4 % na pozemní FVE. Fotovoltaika je oblast, která je zajímavá prakticky všechny zájemce o dotace z ModFondu – pro jednotlivce, podnikatele i obce.

SFŽP nyní posuzuje relevantnost žádostí

Všechny projekty nyní SFŽP posuzuje. „Vyhodnocujeme jejich relevantnost a realizovatelnost, technické parametry, intenzivně komunikujeme s předkladateli,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Ostré výzvy v rámci ModFondu se mají spustit v květnu. Do nich se mohou přihlásit pouze ti, kteří poslali projekt do předregistračních výzev.

„Ve všech třech programech začneme žádosti přijímat v červenci. U některých výzev počítáme i se zavedením zásobníků. Vede nás k tomu i nutná flexibilita s ohledem na mechanismus přerozdělování prostředků ze strany Evropské investiční banky,“ uvádí Petr Valdman.

„Do konce roku bychom chtěli zároveň představit zbylé programy v detailu pro přípravu projektů a tam, kde to bude žádoucí, vyhlásit předregistrační výzvy,“ dodává Valdman. Kdo nestihl letošní předregistraci, může se zapojit do ostrých výzev, které budou vyhlášeny v příštím roce.

Nová perspektiva

V letech 2015-2020 solární energetika v Česku zaznamenala poměrně služný rozvoj v segmentu střešních domácích a komerčních aplikací. Z 1 MW instalovaného výkonu v roce 2015 se v roce 2020 dostala naše fotovoltaika na cca 50 MWp v roce 2020.

Ve srovnání s vývojem u našich sousedů v Rakousku, kde se loni instalovalo cca 260 MW nových FVE či v Polsku, kde to bylo až 2600 MW, však česká fotovoltaika silně zaostává. Díky novým dotacím z ModFondu však do Česku může přijít nová etapa smysluplného rozvoje fotovoltaiky v nejbližších letech.