Včera přijatý Národní plán obnovy (NPO) otevírá novou kapitolu rozvoje fotovoltaiky v Česku. Umožní pokračování velmi úspěšného programu Nová zelená úsporám pro domácnosti až do roku 2030. Navíc, přinese nové dotace pro 270 MW fotovoltaických elektráren, které by se v Česku měly postavit na střechách  v rámci programu OP TAK pro firmy.

Zdroj: Soleol

Ostrý start NZÚ na konci července

Program Nová zelená úsporám (NZÚ), spuštěný v roce 2016, přinesl restart pro českou fotovoltaiku. NZÚ který podporuje střešní fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace nebo v kombinaci s tepelným čerpadlem.  Díky dobře nastavené provozní podpoře v rámci NZÚ vznikne v Česku více než 15 000 nových střešních FVE.

Schválený NPO ze strany Evropské komise přinese další kontinuální pokročování NZÚ až do roku 2030. Změny v NZÚ pro fotovoltaické instalace budou oficiálně představeny ze strany státu do konce července. Každopádně dojde k pokračování a vylepšení investiční podpory střešních FVE v kombinaci s akumulací

Jako novinku NZÚ přinese podporu i pro elektromobilitu- pokrytí výdajů na pořízení nabíjecí stanice pro domácnosti. Další pozitivem NZÚ 2030 je použití dotací na výstavbu střešních FVE i pro bytové domy. Stát počítá s další podporou úsporných opatření v rámci NZÚ ve výši až 19 miliard. Spuštění nových dotací je plánováno na podzim letošního roku.

„Otevření programů financovaných z NPO důležité pro celý sektor obnovitelných zdrojů a pro budoucí transformaci energetiky v Česku. Kladné stanovisko Komise je pozitivním signálem pro domácnosti, že budou moci realizovat i v budoucnosti úspory s využitím nových OZE, zejména střešních FVE,“ řekl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

„Schválení NPO také snad urychlí přípravu a spuštění nových operačních programů vč. OP TAK, kde bude podnikatelům otevřena cesta k dotacím na všechny obnovitelné zdroje, které na to čekají,“ dodal Chalupa. „Zdržení spuštění čerpání fondů z NPO v září nemusí vadit, důležité je zohlednit  doporučení Evropské komise, rychle dokončit dlouho připravované nastavení a rychle spustit, vč. např. předfinancování z národních prostředků, bude-li třeba.“

OP TAK jako důležitý doplněk k Modernizačnímu fondu

I pro firmy se díky schválení NPO rýsuje možnost, jak získat další dotace na nové FVE bez/s akumulací. Současný program OP PIK bude možná již na podzim nahrazen novým programem OP TAK, který také počítá s podporou decentrální energetiky.

V kombinaci s Modernizačním fondem se tak OP TAK stane výrazným impulzem pro investice do úspor a energetické soběstačnosti pro firmy. Řada firem musí nést důsledky pandemické krize, kterou navíc komplikují stále dražší ceny elektrické energie