Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje 2. výzvu k podání nabídek v aukci na podporu elektřiny v oblasti obnovitelných zdrojů pro rok 2023. Dne 1. ledna 2022 nabyl účinnosti zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Do zákona č. 165/2012 Sb. byly uvedenou novelou zavedeny nové instituty a vhodné formy provozní podpory výroby elektřiny.

Zdroj: MPO

Protržní princip provozní podpory

Pro nové a modernizované výrobny elektřiny nad 1 MW (u větrných elektráren s výkonem nad 6 MW nebo 6 výrobních jednotek) je forma podpory výroby elektřiny realizována soutěžními nabídkovými řízeními (aukcemi). Jedná se o protržní princip provozní podpory, který pro tyto zdroje vyplývá jako povinnost z legislativy EU.

MPO v návaznosti na schválený zákon č. 165/2012 Sb. a na nařízení vlády č. 189/2022 Sb. ze dne 22. června 2022 o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie, připravilo 2.  výzvu k podání nabídek v aukci na podporu elektřiny z OZE pro rok 2023, a to pro následující kategorie výroben:

  • Výrobny elektřiny využívající bioplyn (modernizované výrobny elektřiny) s výkonem od 1 MW, s celkovou hodnotou soutěženého instalovaného výkonu 5 MWe;
  • Malé vodní elektrárny (nové výrobny elektřiny a modernizované výrobny elektřiny) od 1 MW, s celkovou hodnotou soutěženého instalovaného výkonu 5,2 MWe;
  • Větrné elektrárny (nové výrobny elektřiny) od 6 MW nebo s více než 6 zdroji elektřiny, s celkovou hodnotou soutěženého instalovaného výkonu 35,2 MWe.

Nabídky lze podávat od ledna


Druhá výzva pro rok 2023 k podání nabídek v aukci na podporu elektřiny v oblasti obnovitelných zdrojů je zveřejněna a vyhlášena od 15. 12. 2023, lhůta pro podávání nabídek bude zahájena dne 12. 1. 2024.

Příjem nabídek bude ukončen 15. 3.2024.