MŽP poskytne dotaci přes tři miliardy Kč na snížení energetické náročnosti budov

  • 30. 11. 2021

Na úpravy pro snížení energetické náročnosti veřejných budov poskytne ministerstvo životního prostředí (MŽP) zájemcům dotaci 3,2 miliardy korun. Příjemci mohou z dotace zaplatit například nové fasády, okna či fotovoltaické panely. Příjem žádostí začne 1. prosince a skončí 30. září 2022.

Zdroj: ČEZ

Zacíleno na veřejný sektor

Dotace cílí na úpravy škol, nemocnic, úřadů a dalších veřejných budov. Požádat si o ni mohou například obce, kraje, státní příspěvkové organizace či vysoké školy.

„Peníze využijí na zateplení pláště budovy, výměnu oken, instalaci fotovoltaických systému a solárně-termických kolektorů, rekuperaci tepla či výměnu zdroje vytápění,“ popsala Pospíšilová, tisková mluvčí MŽP.

Ve vnitřních prostorách pak mohou žadatelé pomocí dotace modernizovat osvětlení, zlepšit akustiku, regulovat vytápění a větrání či bránit letnímu přehřívání budov pořízením stínících prvků.

Současná výzva navazuje na dotace poskytované z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). „Od roku 2014 jsme podpořili 11 miliardami energeticky úsporné renovace 2437 úřadů, škol, nemocnic, hasičských stanic a dalších veřejných budov. Po těchto dotacích je dlouhodobě velká poptávka. A proto jsem rád, že se nám podařilo nad rámec OPŽP vyjednat další prostředky z Národního plánu obnovy, díky kterým můžeme podpořit nejen ty žadatele, na které se v OPŽP již nedostalo, ale i zcela nové zájemce,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Podpora komplexních projektů

Ministr dodal, že nové období operačních programů se rozběhne až začátkem roku 2022, řada obcí a měst má však už nachystané projekty, které je třeba začít realizovat. Do současné dotační výzvy tak půjdou prostředky z Národního plánu obnovy. Zájemci o ně budou žádat v rámci Národního programu Životní prostředí.

Dotace podle MŽP cílí hlavně na projekty z již ukončené 146. výzvy OPŽP, které zůstaly bez podpory kvůli vyčerpání alokace. Lze však podat i úplně nový projekt.

„Rádi bychom, aby žadatelé o rekonstrukci přemýšleli komplexně a udělali co nejvíce opatření, jak na venkovních částech budovy, tak uvnitř, zdůraznil ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.

„Výše dotace se bude odvíjet od dosažených energetických úspor a pohybovat se bude v rozmezí od 40 do 65 % celkových způsobilých výdajů. Žadatelé, kteří realizaci provedou metodou EPC, tzv. energetické úspory se zárukou, nebo zadají veřejnou zakázku podle metodiky Design & Build (& Operate), mohou dosáhnout na dotaci až 70 %,“ upřesnil ředitel.

Příjem žádostí začne 1. prosince a skončí 30. září 2022. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. prosince 2025.

Další informace k dotační výzvě naleznete na tomto odkazu.