Distribuční společnost EG.D, člen skupiny E.ON, v letošním roce připojila do své sítě více  než 26 000 nových fotovoltaických elektráren. Jejich výkon přesáhl přibližně 211 megawattu (MW). V obou případech jde o více než dvojnásobek zdrojů připojených za celý loňský rok.

Zdroj: S-Power

Urychlení připojování

V distribučním území společnosti EG.D bylo loni a letos připojeno rekordní množství malých výroben solární elektřiny. To vedlo k tomu, že se na některých místech kapacita v síti vyčerpala a pro další zdroje už nezbyl prostor.

Nyní se ale situace s připojováním nových fotovoltaik zlepšuje. Jedním z hlavních důvodů je zrychlení připojování. Uvedli to minulý týden zástupci EG.D, která distribuuje elektřinu na jihu Čech a Moravy, Vysočině a částech Olomouckého a Zlínského kraje.

EG.D měla na začátku roku problémy s delšími termíny pro připojování nových fotovoltaik do distribuční sítě. Místopředseda představenstva společnosti Pavel Čada uvedl, že počet žádostí místy až překračoval limity, které distributorovi ukládá zákon.

„Máme dva zásadní důvody, kdy zdroj nemůžeme připojit. Ten první je kapacita sítě a ten druhý technické záležitosti typu napěťových poměrů, kdy máme odpovědnost i vůči ostatním zákazníkům v oblasti tak, abychom jim zajistili kvalitní a  spolehlivou dodávku elektrické energie,“ řekl Čada.

„Na obrovský zájem o fotovoltaiky jsme nebyli připraveni,“ přiznal Čada. „Lidé chtěli optimalizovat své náklady na energie a zároveň chtěli zvýšit svoji energetickou soběstačnost. Abychom zvládli takový nápor, který byl v té době těžko predikovatelný, museli jsme zavést řadu opatření,“ řekl Čada.

Posílení sítě i personálu

Podnik proto posílil kapacity sítě i techniků. V současnosti je podle Čady možné vyřídit žádost o připojení za sedm dní a fyzické připojení za 15 dní. Na začátku roku byly termíny více než dvojnásobně delší. Na některých místech, kde je hodně žadatelů, ovšem musí firma ještě odmítat žádosti o připojení elektráren s přetokem energie do sítě.

EG.D proto investuje do posilování distribuční sítě na svém území, které se rozkládá v Jihočeském a Jihomoravském kraji, Kraji Vysočina a části Zlínského a Olomouckého kraje. „Pro další roky zdvojnásobíme investice do vysokého a nízkého napětí, které pokrývá oblasti, z nichž jsou připojeny mikrozdroje,“ řekl Čada.

Za celý loňský rok EG.D evidovalo 37.000 žádostí o připojení, letos počítá s podobným počtem. Podle vedoucího rozvoje a koncepce sítě EG.D Libora Koláře se však trend postupně mění. Zatímco na začátku roku podnik evidoval v průměru 1100 žádostí za týden, nyní je podle Koláře průměr okolo 700 žádostí týdně.

Zástupci EG.D  zároveň představili koncepci na další posilování kapacit sítě, na což chce firma postupně navyšovat rozpočet. Koncepce počítá například s výrazným podílem tzv. kabelizace sítě, což je umístění kabelů elektrické sítě pod zem.

Společnost si od toho slibuje posílení sítě pro připojování nových zdrojů s přetokem energie do sítě. Nyní firma provádí práce na kabelizaci zhruba 600 kilometrů sítě, do roku 2030 chce mít pod zemí 32.000 kilometrů vedení nízkého napětí, což by bylo 75 procent sítě na hladině nízkého napětí.

V letošním prvním pololetí energetici zprovoznili na celém území České republiky 45 197 fotovoltaických elektráren. Počet instalovaných zařízení je téměř o čtvrtinu vyšší než za celý loňský rok.