Dne 24. ledna 2023 vstoupila v platnost novela energetického zákona, které se také nazývá „LEX OZE 1“. Novela přináší několik zásadních změn pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE) a také v oblasti jejich připojování do sítě.

Zdroj: AK DouchaŠikola Advokáti s.r.o.

Změny v případě uvedení výrobny do provozu

Energetický zákon už několik dní deklaruje výstavbu a provoz obnovitelných zdrojů o výkonu nad 1 MW jako veřejný zájem. Z hlediska stavebního jsou nově obnovitelné zdroje považovány za veřejnou technickou infrastrukturu.

Development a výstavba obnovitelných zdrojů se úspěšně rozbíhá. Přední expert na právo v oblasti OZE Luděk Šikola, partner AK DouchaŠikola Advokáti s.r.o. upozorňuje, že vedle energetického a stavebního zákona se změnila také pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS) v případě uvedení výrobny do provozu:

„Proces připojení výrobny je nyní povinně dvoufázový. Začíná ověřovací fází a žádostí o umožnění provozu pro ověření technologie a souladu (UPOS). Pokud je žádost úplná, vydá provozovatel distribuční soustavy (PDS) do 30 dnů Souhlas s dočasným provozem. Na základě souhlasu je výrobce oprávněn provozovat výrobnu paralelně s distribuční soustavou na dobu určitou (až 12 měsíců),“ vysvětluje Luděk Šikola.

Výjimka pro výrobny do 100 kW

Druhou fázi připojení výrobny iniciuje výrobce žádostí o umožnění trvalého provozu. „Na základě této žádostí, doložení všech dokumentů, splnění podmínek smlouvy o připojení, PPDS a nařízení RfG vydá PDS Konečné provozní oznámení. Tím je dokončen proces prvního paralelního připojení výrobny k distribuční soustavě,“ dodává Luděk Šikola.

Pro úplnost je nutné připomenout, že výrobny do 100 kW žádají rovnou o umožnění trvalého provozu (UTP) výrobny v paralelním provozu s distribuční soustavou. Poté dostanou konečné provozní oznámení.