Obcím a veřejným subjektům po celé republice se otvírá jedinečná příležitost, jak snížit svoji závislost na dodávkách energie ze sítě a současně se připravit na rozvoj komunitní energetiky. Ode dneška mohou podat žádost o dotaci na výstavbu FV elektráren z Modernizačního fondu. V programu RES+ jsou pro ně ve dvou dotačních výzvách nachystány celkem 4 miliardy korun.

Zdroj: Wikipedia

Dotace z výzvy RES+ č. 3/2022 jsou určeny na výstavbu fotovoltaických systémů s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na střechy a přístřešky veřejných nekomerčních budov v malých obcích do 3 000 obyvatel. Podporováno je také ukládání energie, související rekonstrukce střech a vnitřních rozvodů. Cílem je podpořit zařízení pro vlastní spotřebu s akumulací energie. Veřejná podpora pokryje až 75 % uznatelných nákladů.

Pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem jsou k dispozici dotace z výzvy RES+ č. 4/2022 na podporu komunální energetické infrastruktury. Podpora se týká opět pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky budov (tentokrát veřejných i komerčních), ale i veřejných pozemků. Z dotace je možné pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu.

Pro obě výzvy bude navíc zřízen tzv. zásobník projektů, který pokryje případný zvýšený zájem ze strany municipalit. Příjem žádostí je otevřen od 17. srpna na internetové stránce zadosti.sfzp.cz a potrvá do 15. března příštího roku.

Na výstavbu nových FV elektráren zahájil v srpnu Státní fond životního prostředí ČR z Modernizačního fondu příjem žádostí ještě do dalších dvou dotačních výzev. Určeny jsou stávajícím nebo budoucím výrobcům elektřiny na menší (do 1 MWp) a velké fotovoltaické zdroje (nad 1 MWp). V tomto případě se jedná primárně o pozemní FVE, případně kombinaci se střešními systémy.

Diskusi k nově vyhlášeným výzvám z Modernizačního fondu, která proběhla 1. července 2022 v prostorách Státního fondu životního prostředí ČR za účasti ředitele SFŽP ČR Petra Valdmana, můžete sledovat zde: https://youtu.be/qajabQj_SZU

modernizacni-fond.cz