Na třetího května každoročně připadá Den Slunce, který se dnes slaví po celém světě. Skupina Ekocesta, a.s., sdružující firmy Solidsun, Solidsun ESCO, Sysel Energie, SunMonitor a Energo Calc proto při příležitosti Dne Slunce přináší souhrn fascinujících faktů o hvězdě, která má k planetě Zemi nejblíže.

Zdroj: BayWa

Slunce jako zdroj obrovského množství energie

Slunce představuje hvězdu, která se nachází ve středu našeho planetárního systému a jež vytváří podmínky pro život na Zemi. Bez slunečního záření, které tato hvězda generuje, by na naší planetě nefungovala spousta věcí – a samozřejmě to platí i o fotovoltaických elektrárnách, které jsou na solární radiaci zcela závislé.

Z pohledu fotovoltaických elektráren je důležité, že Slunce k Zemi bez ustání vysílá obrovské množství energie. Vyjádřeno čísly to znamená 430 kvintilionů joulů energie každou hodinu, což je asi o 20 kvintilionů více, než kolik lidstvo spotřebuje za celý rok!

Skupina Ekocesta, jejímž cílem je snížit emise CO2 v České republice, chápe Slunce jako hlavní hnací motor pro změny v energetice, které povedou k dosažení uhlíkové neutrality. Efektivní způsob, jak využívat sluneční záření k výrobě elektrické energie, představuje fotovoltaika.

„Den Slunce je ideální příležitostí k tomu, abychom si uvědomili, jaké možnosti nám Slunce v oblasti energetiky přináší. V dnešní době, kdy je úsilí o snížení uhlíkové stopy lidstva silnější než kdy jindy a ceny energií zároveň trhají rekordy, představuje přechod k obnovitelným zdrojům řešení, jak těmto výzvám čelit. Díky firmám, které skupina Ekocesta sdružuje, je však takový přechod naprosto bezproblémový,“ říká Martin Palarčík, generální ředitel skupiny Ekocesta.

Zajímavosti o Slunci:

  • Slunce je staré asi 4,6 miliardy let a podle odhadů vědců se nachází přibližně v polovině své existence.
  • Slunce má průměr 1 400 000 km, je tedy asi 109krát větší než Země. Kromě toho je Slunce přibližně 400krát větší i než Měsíc, který je však k Zemi 400krát blíže, proto se oba nebeské objekty ze zemského povrchu zdají být podobně velké.
  • Asi 150 000 000 km. Taková je vzdálenost mezi Sluncem a Zemí. Pokud bychom podobnou vzdálenost chtěli zdolat autem, při průměrné rychlosti 130 km/h by nám to trvalo přibližně 130 let.

O Ekocestě

Ekocesta je skupina spolupracujících firem, které se zaměřují na poskytování ekologických energetických řešení pro firemní i privátní sféru s cílem snížení emisí CO2 v ČR. Hlavní myšlenkou je poskytnutí ucelené nabídky energetických služeb tak, aby se zákazníci co nejvíce přiblížili myšlence uhlíkové neutrality. Více informací na www.ekocesta.eu.