S rostoucími cenami energie a zvýšeným důrazem na udržitelnost je solární energie čím dál tím důležitější. Již nyní dochází a bude docházet ve velké míře k umisťování fotovoltaických elektráren na ploché střechy. Jak správně postupovat a na co si dát pozor? Rady odborníků BMI Icopal a BMI Vedag Vám pomohou se v této problematice zorientovat.

Zdroj: Edison Energia

Dodatečné přitížení

Před vlastní instalací se musí ověřit, zda nosná konstrukce střešního pláště snese dodatečné přitížení od fotovoltaické elektrárny. Fotovoltaické systémy musí být při instalaci dostatečně stabilizovány proti účinkům sání větru. Této stabilizace se velmi často dosahuje za pomoci přitěžujících prvků (například betonové dlaždice). Dodatečné přitížení může být problémem zejména u halových objektů se subtilními nosnými konstrukcemi a malou rezervou v únosnosti.

Stav hydroizolační vrstvy

Umístění FVE na povrch střešního pláště značně snižuje jeho přístupnost pro kontrolu a komplikuje budoucí opravu či výměnu hydroizolační vrstvy. Z toho důvodu doporučujeme, aby před vlastní instalací byla hydroizolační vrstva ve velmi dobrém stavu. Instalaci FVE na hydroizolační vrstvu blížící se konci své životnosti není vhodné.

Požární požadavky

Dodatečné osazení fotovoltaického systému na plochou střechu má vliv také na požárně bezpečnostní řešení střešního pláště. Pod těmito systémy a v jejich blízkosti se na střešním plášti vytváří požárně nebezpečný prostor, a z tohoto důvodu zde vzniká požadavek na klasifikaci BROOF(t3).

Splnění klasifikace BROOF(t3) pro stávající střechu vyžaduje individuální posouzení střešního pláště a velmi často není tento požadavek možné splnit bez úpravy střešního pláště. Klasifikace BROOF(t3) je klasifikace celého střešního pláště, nikoliv pouze hydroizolační vrstvy. Proto musí být při řešení této klasifikace zohledněna stávající skladba, sklon i způsob stabilizace a další souvislosti.

Závěr

Před vlastní instalací fotovoltaické elektrárny doporučujeme provést pečlivý průzkum střešního pláště se zaměřením na stav hydroizolační vrstvy, splnění požárních a statických požadavků. Pouze tak se při instalaci a v následujících letech po instalaci FVE vyhnete řadě nepříjemných problémů.