Revoluční novela energetického a stavebního zákona, která se také říká „LEX OZE 1“,  brzy vejde v platnost po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů. Novelu 11. ledna schválil Senát a včera jí podepsal prezident Zeman. Jaké zásadní změny „LEX OZE 1“ přináší?

Zdroj: S-Power

Soláry bez razítek

Lex OZE 1, který značně mění pravidla pro budování nových obnovitelných zdrojů energie OZE. Největší změnou jsou benevolentnější pravidla pro budování malých výroben bez potřebné licence a bez nutnosti stavebního povolení.

Zatímco doposud bylo možné bez licence vybudovat mikrozdroj do výkonu 10 kW, nyní se limit posouvá až na 50 kW. Na stejnou hodnotu potom zákonodárci z původních 20 kW posunuli i stavbu bez nutného stavebního povolení. Nebude se tak posuzovat ani vzhled stavby.

„Podstatné je, že díky LEX OZE 1. dojde ke zvýšení hranice stavebního povolení a licence na 50 kW i zrovnoprávnění veřejného zájmu obnovitelných zdrojů, které pomůže domácnostem, živnostníkům, firmám, obcím i spolkům,” uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

Soláry a větrníky jako veřejný zájem

Součástí  LEX OZE 1. je také pozměňovací návrh, podle kterého budou výrobny elektřiny z OZE a nízkouhlíkové výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu nad 1 MW zřizovány a provozovány ve veřejném zájmu. To usnadní povolování velkých OZE.

V rámci povolovacích řízení totiž automaticky nepřeváží jiné veřejné zájmy (např. zájem na ochraně životního prostředí). Rozhodnout, který z nich převáží, bude nutné vždy podle okolností konkrétního případu.

Současně s tím poslanci navrhli změnu stavebního zákona, která by umožnila vymezovat vhodné plochy pro výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů. Tyto takzvané „Go-To Zóny“ by v souladu s návrhem Evropské komise nabídly jednodušší cestu pro schválení nových FVE a dalších OZE.

Nově mají být výrobny energie z obnovitelných zdrojů zařazeny do definice veřejné technické infrastruktury podle stavebního zákona. To znamená, že tyto výrobny bude možné umisťovat mimo území vyhrazené v územním plánu. Odpadne tak nutnost pořizovat pro jejich realizaci změnu územního plánu.

Bez územního souhlasu bude možné stavět také elektrická připojení k distribuční soustavě a smyčky na hladině nízkého napětí, a to v maximální délce 25 metrů od již existující distribuční sítě. Do poloviny příštího roku novela prodlouží lhůtu, do kdy je možné dokládat kritéria udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů čestným prohlášením.

Další změny v legislativě

Senátoři v souvislosti s LEX OZE 1.  požádali vládu o to, aby zvážila zavedení provozní podpory výstavby menších bioplynových stanic u malých a středních zemědělců, které by byly zaměřeny zejména na zpracování statkových hnojiv, odpadů a další lokálně dostupné biomasy.

Na LEX OZE 1. má ještě v tomto roce navázat další změna energetického zákona – tzv. LEX OZE 2. která by měla ještě více podpořit rozvoj OZE, akumulace energie, agrovoltaiky a sdílení vyrobené energie v rámci komunitních projektů.

Návrh LEX OZE 2. je ve fázi připomínkování před finálními úpravami, které budou zaslány do Poslanecké sněmovny během několika týdnů. Předloha umožní totiž sdílení elektřiny mezi lidmi a institucemi, zavede do českého právního řádu takzvanou komunitní energetiku.

Představa je taková, že například obecní úřad vyrábějící elektřinu ze solárních panelů na své střeše bude moct tuto energii posílat přilehlé školce, soused bude odebírat od souseda.

„Prezident včera  schválil LEX OZE 1, který hodnotíme jako zákon roku 2022 v energetice. Je to úleva především pro miliony domácností v bytových domech, které budou moct snadněji instalovat fotovoltaiku. Ten skutečný průlom ale přijde až letos díky LEX OZE 2., který díky sdílení energie zpřístupní levnou obnovitelnou energii všem. To je vlajková loď a zároveň očekávání roku pro náš sektor,“ komentoval schválení předlohy Martin Mikeska, mluvčí Komory OZE.